Ημέρα Εκπαιδευτικού

Ημέρα Εκπαιδευτικού

Ημέρα Εκπαιδευτικού: Τετάρτη 12/12/2018

Χώρος διεξαγωγής: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

H διαθεματικότητα στη διδασκαλία και η χρήση νέων τεχνολογιών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος EL- STEM

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, έγινε σύντομη παρουσίαση των στόχων του προγράμματος EL-STEM από τον υπεύθυνο του προγράμματος και εκπρόσωπο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριο Στάθη Μαυροθέρη και σύντομος χαιρετισμός από την διευθύντρια κυρία  Ελένη Παπαστεφάνου. Στη συνέχεια, η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρία Μαρία Μελετίου Μαυροθέρη, παρουσίασε  τη διαθεματικότητα στη διδασκαλία. Ακολούθησε παρουσίαση εφαρμογής διαθεματικών μαθημάτων από τις καθηγήτριες του σχολείου κυρία Άντρη Ποντίκη (καθηγήτρια μαθηματικών) και κυρία Μύρια Θεοδωρίδου (καθηγήτρια φυσικής).

Ακολούθως, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες των 5-7 ατόμων διαφορετικών ειδικοτήτων και τους δόθηκε ένα θεματικό σενάριο «Ο πύργος της πίζας», όπου έπρεπε να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν κάποιο σενάριο STEM στηριζόμενο στη μέθοδο της διερευνητικής μάθησης και της διαθεματικότητας. Αφού οι ομάδες ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους, ένα άτομο από κάθε ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας στους υπόλοιπους. Το πρώτο μέρος της ημερίδας ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών. Συντονίστρια της πιο πάνω δραστηριότητας ήταν η κυρία Ιλόνα-Ελευθερία Ουασίτσα, υποψήφια διδάκτορας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, συμμετείχαν μόνο οι εκπαιδευτικοί των θετικών επιστημών. Αρχικά έγινε σύντομη εισαγωγή από την κυρία Ιλόνα-Ελευθερία Ουασίτσα στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και εφαρμογές της στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μία από τις εφαρμογές της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, το HP Reveal. Τέλος, έγινε παρουσίαση των εφαρμογών που πραγματοποιήθηκαν στις τάξεις από τις καθηγήτριες Άντρη και Μύρια, όπου αναφέρθηκαν και οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τις παρεμβάσεις αυτές, καθώς και οι τρόποι που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και παρότρυνση συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις επίσημες επιμορφώσεις που θα ακολουθήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

EDUCATORS DAY: Wednesday 12/12/2018

Place: PALOURIOTISSA GYMNASIUM

Subject: STE(A)M approach and integration of emerging technologies within the framework of the Erasmus+ Project EL-STEM

During the first part of the workshop, a short presentation of the objectives of the EL-STEM program was presented by the project coordinator and representative of the Open University of Cyprus, Mr. Stathis Mavrotheris and a brief greeting from the school headmistress Mrs Eleni Papastefanou. Subsequently, the representative of the European University of Cyprus, Prof. Maria Meletiou-Mavrotheris, presented the interdisciplinary STE(A)M approach and inquiry-based learning. Next, there was a presentation of the implementation of interdisciplinary courses by the teachers of the school Mrs. Andri Pontiki (mathematics teacher) and Mrs. Myrias Theodoridou (physics teacher).

Then, the participating teachers were divided into groups of 5-7 people from different disciplines and given the thematic scenario “Tower of Pisa”, where they had to design and develop an interdisciplinary STE(A)M scenario, based on the inquiry-based approach. Once the groups have completed their work, one person from each group presented the scenario to the others. The first part of the workshop was completed with discussion and exchange of views among teachers. Coordinator of the above activity was Mrs. Ilona-Elefteryja Lasica, Ph.D. Candidate at the European University Cyprus.

In the second part of the workshop, only teachers of STEM-related courses were involved. Initially, Mrs. Ilona-Elefteryja Lasica introduced the Virtual and Augmented Reality technologies (VR/AR) and their applications in education. Then, teachers had the opportunity to get in touch with one AR application, HP Reveal. Finally, there was a presentation of the applications that were implemented in the classes by the teachers Andri and Myria, where the difficulties that arose during these interventions were mentioned and how they were eventually successfully addressed. The seminar was concluded with a discussion and encouragement for teachers to participate in the formal training that will follow in a short period of time.